ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,13:41  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,13:40  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,12:45  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,14:25  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..