ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายพีรพัฒน์ ก้านจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล