ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง
71 ซอยชยางกรู 42   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045-355-230 เบอร์โทรสาร -
Email : ิrodyellow2021@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน